Archief van
Categorie: Algemeen

Mooie Kerstdagen

Mooie Kerstdagen

Hallo Veners,

Kerstmis, achtergrond, ballen, boog, decoratie, viering, Kerstmisachtergronden, kerst achtergrond, kaart, jaar, nieuwe, ornament, rood, vrolijk, decoratief, rode kerst achtergrond, snuisterij, backdrop, groet, exemplaar ruimte, bloem, tuinrozen, stillevenfotografie, bloemblad, roze familie, roos, macrofotografie, computer wallpaper, rose orde, Valentijnsdag, bloeiende plant, Gratis Afbeeldingen In PxHere

Nu Nederland weer in een lockdown zit, komt er nog een goed Nederlands woord voor?, maken wij de balans op voor 2021 op als Buurtvereniging.

Wij kijken terug op een jaar waarin wij, als bestuur, weinig konden doen dan wel dat wij ons hebben afgevraagd wat kunnen wij? De activiteiten die georganiseerd worden vinden altijd plaats als groep en er kon dus heel weinig. Gelukkig hebben wij op 11 december de kerstboom kunnen opzetten met aansluitend een gezellige buurtborrel. Dan merk je ook dat de leden dit waarderen en ook gemist hebben. 

Het bestuur heeft een enquête gehouden met als doel antwoorden te krijgen over het bestaansrecht van deze buurtvereniging. Een percentage van 55% van de leden heeft de enquête ingevuld en dat kan als zeer hoog worden betiteld.
Duidelijk is geworden dat 66% van de leden vindt dat de vereniging zeker bestaansrecht heeft en het organiseren  van activiteiten waardeert. Echter het organiseren vergt “mankracht”, of dienen we te zeggen menskracht, en jammerlijk zijn er (te) weinig mensen die willen helpen bij het organiseren dan wel willen helpen bij het uitvoering geven aan diverse activiteiten. Wij hopen dat er leden zijn die ons de helpende hand willen reiken als er iets van een activiteit georganiseerd wordt. Het betekent niet dat u zitting dient te nemen in het bestuur, maar als er iets georganiseerd wordt dat wij u kunnen bellen en ons komt helpen op de betreffende dag. Geeft u alsnog op bij het bestuur!!!
Het bestuur zal de enquête nog verder evalueren en de mensen die zich al hebben opgegeven zullen binnenkort persoonlijk worden benaderd.

Wat 2022 Nederland en in het bijzonder De Venenwijk gaat brengen is nog zeer onduidelijk. We kunnen niet anders dan voorlopig afwachten.
De Nieuwjaarsreceptie is komen te vervallen en in de plaats daarvan zal worden gekeken of we weer een buurtborrel kunnen geven zoals met het opzetten van de boom.

Veners, maak van Kerstmis alsnog een heel mooi feest, hoe moeilijk dit voor sommigen is. Blijf veilig en hef het glas op een heel mooi en fantastisch 2022. 


Namens alle bestuursleden PROOST !!!!

Hans Zuiderwijk
Voorzitter

Wij zijn weer onderweg

Wij zijn weer onderweg

Hallo Veners,

Terwijl de wereld ontwaakt uit Covid heeft het bestuur ook weer voorzichtig de draad opgepakt en hebben we inmiddels onze eerste (informele) vergadering gehouden met als doel wat kunnen wij zo langzamerhand weer aan activiteiten oppakken.

Er blijft heel veel onzeker nu, maar ook naar de toekomst. Toch heeft het bestuur gemeend dat, voorzichtig, we een aantal plannen kunnen gaan uitrollen.

Zo zal er op woensdag 1 december een activiteit zijn voor de jeugd in plaats van een uitnodiging aan Sinterklaas voor een bezoek aan onze wijk. Een flyer zal hier nog over verschijnen.

Ook willen we als vereniging jullie, bewoners,  weer zien met een hapje en een drankje. Dit zal dan zijn bij het plaatsen van de kerstboom op zaterdag 11 december !!

Activiteiten voor 2022 zijn weer geuit. Tijdens onze bespreking kwam duidelijk naar voren dat er ook behoefte is aan nieuwe ideeën en de invulling hiervan.
Binnen het bestuur hebben 5 kandidaten aangegeven, door hun langdurige inzet voor de buurt, de fakkel te willen overdragen aan nieuwe leden om zitting te nemen in het bestuur. Wij hopen als bestuur dat binnen de wijk er (jonge) enthousiaste mensen zijn die plaats willen nemen in het bestuur. Want zonder voldoende bestuursleden geen activiteiten.
Kortom geef je op via vanveen@devenenwijk.nl !!!!

Ook willen wij graag jullie mening weten over nieuwe activiteiten in onze buurt.
We hebben een kleine enquête gemaakt waarbij wij graag uw mening willen weten.
Ga naar:

https://www.surveylegend.com/s/3ogj

en vul de enquête in. Wij horen zeer graag uw mening!

De Activiteiten in de komende maanden en noteer deze in uw agenda!
1 december Sinterklaasfeest van 14.00 uur tot 16.00 (flyer volgt)
11 december ontsteken Kerstboom 16.00 – 18.00 uur op het speelveldje aan het Dalveen .

Deze keer verspreiden wij de flyer huis-aan-huis en per email. Daarna gaat dat alleen nog via email. Geen mail ontvangen: stuur dan uw naam en emailadres naar: vanveen@devenenwijk.nl

Aanmelden als lid (€13,50 per huishouden) bij: vanveen@devenenwijk.nl

Namens het Bestuur
Hans Zuiderwijk
Voorzitter

Venenwijk Burenhulp vragenlijst

Venenwijk Burenhulp vragenlijst

In de Venenwijk kunt u als bewoner iets voor elkaar doen. Wat voor de één een kleine moeite is, kan voor een ander juist heel veel betekenen. Met een beetje hulp zo nu en dan van elkaar kunnen we bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven wonen, leren we andere mensen kennen en kunnen we onze talenten met elkaar delen. Graag willen wij inventariseren in hoeverre u af en toe uw buurtgenoten een handje kunt helpen en/of in hoeverre voor u hulp vanuit de buurt gewenst is. Wij vragen u daarom het schema in te vullen, waar dat voor u van toepassing is.

U kunt via deze link de vragenlijst downloaden. Daarna kunt u deze digitaal invullen en mailen naar de contactpersonen vermeld op het formulier.
Voor de volledigheid via deze link de begeleidende brief.

(Beide bestanden zijn Word documenten in het .docx format. Hiervoor heeft u Word 2007 of later voor nodig. Als u deze bestanden niet kunt openen kunt u via Microsoft een upgrade downloaden om deze bestanden ook te openen in Office 2003)