Burenhulp

Burenhulp

Burenhulp in de Venenwijk

Vanaf oktober 2015 is er in de Venenwijk burenhulp actief. De organisatie gaat als volgt:

 • Als er een vraag voor burenhulp komt, kan de buur zich melden bij één van de 4 contactpersonen die daarvoor beschikbaar zijn. Er is een heel groot aanbod van buren op allerlei terreinen, en wie weet breidt zich dat in de toekomst nog uit! Iedereen wordt uitgenodigd het overzicht (zie hieronder) aan te vullen…
 • Deze contactpersoon zal uit het beschikbare aanbod iemand benaderen met de vraag of deze buur de gevraagde hulp kan leveren. Heel belangrijk: nee zeggen mag! De aanbieders van hulp moeten hun eigen grenzen bewaken – kun je de gevraagde klus aan qua tijd en qua kennis/ervaring…
 • Aan degene die de klus op zich neemt wordt gevraagd een terugkoppeling te geven, zodat de contactpersoon weet wanneer de vraag afgerond is.
 • Er wordt een overzicht bijgehouden wie welke klus doet, er wordt zo veel mogelijk gerouleerd zodat niet steeds dezelfde buur gevraagd wordt voor eenzelfde soort klus.
 • Als iemand zich tussentijds wil aan- of afmelden uit het bestand van vraag en aanbod, dan kan dat altijd. Petra en Cock bewaken dit overzicht.
 • Aan nieuwe bewoners in de wijk zal de laatst verschenen Nieuwsbrief over de burenhulp overhandigd worden bij het welkomstbezoekje door het bestuur van de Venenwijk. De Nieuwsbrief zal 2x per jaar verschijnen en verspreid worden onder de deelnemende buren. Ook in de Venenkrant en op de website zullen regelmatig stukjes over de burenhulp verschijnen, en in de Venenkrant komt een vaste colophon met informatie hoe de hulp aangevraagd kan worden.
 • In september 2016 evalueren we hoe het tot dan gegaan is met de 7 buren die zich daarvoor aangemeld hebben.Hieronder staat het overzicht van alle aangeboden hulp, plus nog een openstaande vraag. Doe mee en maak door deze burenhulp onze Venenwijk nog leuker en actiever!
  Stand van zaken januari 2016 Aangeboden burenhulp in de Venenwijk
  Gezondheid en zorg
  Boodschappen doen
  Meerijden naar de winkel
  (tegen vergoeding) vervoer
  Voor iemand koken
  Kleine naaiklusjes
  Algemeen gezondheid en zorg
  .
  6 buren
  2 buren
  5 buren
  2 buren
  1 buur
  9 buren
  Samen doen
  Fietstochtje maken
  Praatje, wandelen
  ’s avonds iets doen
  Spelletje doen, praatje
  Huiswerkondersteuning (tot MBO-niveau)
  Huiswerkondersteuning technische vakken (tot MBO-niveau)
  .
  1 buur
  2 buren
  3 buren
  3 buren
  1 buur
  1 buur
  Kleine klusjes in en om het huis
  Bijvoorbeeld het vervangen van een lamp, iets ophangen, een kraanleertje vervangen, een fietsband plakken
  8 buren
  Techniek
  Hieronder valt het installeren van de tv-kanalen, het helpen bij “knoppen” op huishoudelijke apparatuur
  7 buren
  Internet en computer
  U kunt hierbij denken aan installatie, hulp, uitleg bij het gebruik van mobiele telefoons, laptop, tablet etc
  7 buren
  Huisdieren
  – Algemeen (over en weer honden uitlaten, oppassen bij ziekte/vakantie)
  – Geen honden of katten
  .
  7 buren
  .
  2 buren
  Gevraagde burenhulp
  Tuinklusje (tegen betaling) 1 buur

  Hebt u behoefte aan ondersteuning in één van bovenstaande categorieën? Of wilt u zich aanmelden voor burenhulp? Meer weten? Bel of mail dan naar:
  Cock van Adrichem
  tel 226086
  e-mail cjvadrichem@caiway.nl

  Mark de Brabander
  tel 06-10492748

  Wilt u zich aan- of afmelden om burenhulp te verlenen in één van bovenstaande categorieën of op een ander gebied, meldt u zich dan ook aan bij Cock.