Archief van
Auteur: admin

Mail was offline.

Mail was offline.

Bij iedere verhuizing blijft wel eens wat achter. Bij ons waren de mail adressen niet goed overgezet, maar zouden vanaf nu moeten werken. Krijg je de mail terug? Spreek desnoods iemand van het bestuur aan, dan kunnen we er naar kijken.

Verhuizing van de Website

Verhuizing van de Website

De komende dagen zal de website verhuist worden naar een andere hosting provider. We doen er alles aan om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar er is niet uit te sluiten dat we een bepaalde tijd offline zullen zijn.

25 mei 2018 – AVG wetgeving

25 mei 2018 – AVG wetgeving

Het zal de meesten van jullie niet ontgaan zijn dat per 25 mei de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming van kracht wordt in de EU.

In deze verordening staan een aantal rechten beschreven waar ook deze vereniging zich aan zal houden (waar van toepassing):

  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

In de systemen achter deze website hebben we aanpassingen doorgevoerd, zodat er geen gegevens opgeslagen worden die aan een persoon terug geleid kunnen worden. Ook zullen we de komende periode werken aan onze privacy verklaring.

Tot die tijd willen wij u er op wijzen dat wij ten alle tijden te bereiken zijn indien u vind dat er content op deze website staat die u privacy aantast. Neem contact met ons op via e-mail of via het secretariaat.