Coöperatie Venenwijk Energie(k) Anders opgeheven

Coöperatie Venenwijk Energie(k) Anders opgeheven

Al geruime tijd leed de coöperatie een slapend bestaan. De coöperatie bestond alleen nog uit twee bestuursleden en er waren geen activiteiten meer. Wel moesten ieder kwartaal de bankkosten van plm. € 37,00 betaald worden. Daarom heeft de ALV besloten de coöperatie per 30 september 2022 op te heffen en het resterende batig saldo van € 536,93 te doneren aan de bewonersvereniging De Venen.

Interim voorzitter gevonden: Peter Smit

Interim voorzitter gevonden: Peter Smit

Beste leden,

Mijn naam is Peter Smit en woon met mijn vrouw Irina en mijn twee dochters Yara (4) en Liva (2) op Dalveen 14. Sinds 2018 wonen wij met veel plezier in deze wijk. Alle voorzieningen op loop -en fietsafstand, snel op de A4 met de auto en dichtbij grote steden, maar toch de charme van het wonen in een dorp.

Ik ben geboren en getogen in Pijnacker, op school gezeten in Voorburg en gestudeerd in Delft. Vanaf mijn 13e tot mijn 29e bij BC Pijnacker gebadmintond en daar ook 8 jaar ongeveer in het bestuur gezeten. Inmiddels badminton ik sinds kort weer, maar nu bij Quintus in Kwintsheul.

Ik heb even nagedacht over hoe ik mij zou voorstellen. Vaak (ook ikzelf) identificeert men zich met het werk dat men doet. Maar dat is in veel gevallen niet het meest belangrijke voor mensen die willen weten ‘wat voor vlees’ ze in de kuip hebben bij het leren kennen van een nieuw gezicht. Daarom zal ik het houden bij een aantal eigenschappen waarvan ik hoop dat u ze bij mij zult ontdekken: recht-door-zee, empathisch, humor, vooruitkijkend (maar ook nostalgisch) en gezellig.

Mijn doel is om samen met u als lid en mijn collega bestuursleden onze vereniging zichtbaar te maken voor álle huishoudens in onze wijk én voor de gemeente. Daarbij is uw input van enorme waarde en hoop dan ook op uw hulp.

Mocht u meer willen weten, spreekt u mij dan gerust aan op straat of stuur een e-mail naar vanveen@devenenwijk.nl. Hier kunt u uiteraard ook al uw suggesties kwijt.

Tot ziens en ik wens u alvast een fijne zomervakantie toe.

Peter Smit

Contributie 2022

Contributie 2022

Nadat 2 jaar i.v.m. de coronamaatregelen geen contributie is geheven, heeft de ALV  van 8 maart jl. besloten dit jaar weer wel contributie te heffen.
De contributie bedraagt per huishouden € 13,50, voor huishoudens die stroom leveren voor de poortverlichting is de contributie € 8,00.

Wij willen dit jaar geen betaalverzoek bij u in de brievenbus doen, maar vragen u bij deze uw contributie overmaken naar: 

Bewonersvereniging De Venen
NL07 INGB 0000 4552 12
ovv contributie 2022 en uw huisadres